02166172948-09194317031

لوازم ایمنی کار

تجهیزات ایمنی فردی وسایلی هستند که کارگران، افراد خود اشتغال و سایر کسانی که در واحدها و کارگاههای صنعتی فعالیت میکنند،برای ارتقاءدرصد ایمنی باید متناسب با نوع کار خود،از آنها استفاده کنند.تجهیز پرسنل به لوازم بعنوان آخرین راه کنترل عوامل زیان آور است . در واقع طبق استاندارد های جهانی و مقررات از مشکلات مهم صنایع به ویژه در کشورهای در حال توسعه مشکلات ایمنی و  بهداشتی پرسنل شاغل در صنایع است.

از انواع لوازم ایمنی و وسایل حفاظت فردی می توان از لباس کار،پیش بند،کلاه ایمنی کارگری و مهندسی ، ماسک جوش کاری ، انواع ماسک های صنعتی و پزشکی ،عینک حفاظتی ، حفاظ گوش ، کمربند حفاظ ، انواع دستکش ، کفش ایمنی ، چکمه  و... نام برد.

اگر چه استفاده از تجهیزات ایمنی فردی در بسیاری از مشاغل ضروری است ولی تاریخچه ضعیفی از قابلیت پذیرش آن در محیط کار وجود دارد.زمانی باید حفاظت را برای پرسنل فراهم کرد که آسیب های بدنی ،آن ها را تهدید می کند و بر اساس تفکیک اجزای بدن در مقابله با مخاطرات در پیش رو ، وسایل حفاظت فردی را بر حسب اولویت و اهمیت خطر در اختیار پرسنل قرار داد.

ممکن است برای کارفرمایان استفاده از لوازم و تجهیزات ایمنی برای کنترل برخورد کارگران با خطرات،یک راه حل ساده ومناسب و صحیح به نظر برسد، ولی باید بخاطر داشت عدم توجه به عوامل متعدد دخیل در یک برنامه پیش گیری میتواند بسیار نامناسب و حتی خطرناک باشد.تجهیزات ایمنی در پروژه های ساختمانی،کارگاههای صنعتی و کارخانجات نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری دارند.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :